Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stupnice teplotní Rankinova
teplotní stupnice, jejíž nula je shodná s 0 K, tj. –273,15 °C, a velikost stupně je stejná jako u Fahrenheitovy teplotní stupnice. Má k Fahrenheitově stupnici analogický vztah jako stupnice KelvinovaCelsiově stupnici. Byla zavedena Skotem W. J. M. Rankinem.
angl: Rankin temperature scale slov: Rankinova teplotná stupnica něm: Rankin-Temperaturskala f rus: температурная шкала Ранкина  1993-a3
podpořila:
spolupracují: