Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

děj izotermický
termodyn. děj, který probíhá při konstantní teplotě. Při izotermickém ději v ideálním plynu platí zákon Boyleův–Mariotteův.
angl: isothermal process slov: izotermický dej něm: isothermer Prozess m fr: processus isotherme m rus: изотермический процесс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: