Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

složení atmosféry Země chemické
angl: chemical composition of atmosphere slov: chemické zloženie atmosféry Zeme rus: химический состав атмосферы Земли něm: chemische Zusammensetzung der Atmosphäre f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: