Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

paslunce
angl: mock sun; slov: paslnko; něm: Nebensonnen f; rus: ложные солнца  1993-a1
podpořila:
spolupracují: