Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

topografie barická
kartografické znázornění výškového tlakového pole pomocí geopotenciálních výšek bodů určité izobarické plochy nad hladinou moře (tzv. absolutní barická topografie) nebo pomocí geopotenciálních výšek jedné izobarické plochy nad druhou (tzv. relativní barická topografie). Viz též mapy barické topografie.
angl: baric topography slov: barická topografia rus: барическая топография  1993-a1
podpořila:
spolupracují: