Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mlhoměr
dříve používanné označení pro zařízení pro odběr kapalných usazených srážek. Jeho čidlem obvykle bývalo drátěné síto, které se umisťovalo v exponovaných horských polohách.
angl: fog gauge slov: merač hmly něm: Nebelmesser m rus: измеритель тумана  1993-a3
podpořila:
spolupracují: