Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mlhoměr
zařízení, které dříve sloužilo k zachycování a měření kapek usazených srážekmlhy nebo oblaku, nebo jen ke zjišťování doby ovlhnutí. Jeho čidlem obvykle bývalo drátěné síto, které se umisťovalo v exponovaných horských polohách. Mlhoměr původněsloužil ke zjišťování vodního obsahu oblaků. V současnosti je mlhoměr nesprávný název zařízení pro odběr vody z mlhy.
angl: fog gage slov: merač hmly rus: измеритель тумана něm: Nebelmesser m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: