Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chod meteorologického prvku roční
změna hodnoty (čas. průběh) meteorologického prvku během roku, vyjádřená pomocí denních, pentádových, dekádových nebo měs. charakteristik. V klimatologii se k popisu ročního chodu používá především prům. charakteristik vypočtených z víceletých pozorovacích řad.
angl: annual course of meteorological element; slov: ročný chod meteorologického prvku; něm: Jahresgang der meteorologischen Größe m; rus: годовой ход метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: