Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

METAR
angl: METAR; slov: METAR; něm: METAR; rus: МЕТАР  2014
podpořila:
spolupracují: