Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona jihoatlantická
kvazistacionární zonálně protažená cyklona se středem nejčastěji na 40° z. d. Cyklona jihoatlantická je soustavně oživována cyklonami na jihoatlantické polární a antarktické frontě.
slov: juhoatlantická cyklóna rus: южноатлантический циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: