Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vyzařování atmosféry
slov: vyžarovanie atmosféry něm: Ausstrahlung der Atmosphäre f rus: атмосферное излучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: