Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vyzařování atmosféry
slov: vyžarovanie atmosféry; něm: Ausstrahlung der Atmosphäre f; rus: атмосферное излучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: