Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima civilizační
klima přetvářené lidskou společností, a to zvláště v procesu kolonizace, industrializace a urbanizace. Člověk ovlivňuje klima tím, že mění některé geografické faktory klimatu, především aktivní povrch, při rozsáhlém odlesňování, vysoušení bažin, výstavbě vodních děl, městských sídel a průmyslových aglomerací. Viz též faktory klimatu antropogenní.
angl: artificial climate, civilization climate; slov: civilizačná klíma; rus: искусственный климат  1993-b1
podpořila:
spolupracují: