Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pixel
elementární část obrazových dat (základní obrazový prvek, ang. picture element) charakterizovaná svou polohou v rámci snímku. Digitální hodnota přiřazená pixlu vyjadřuje určitou veličinu (např. odrazivost nebo teplotu) charakterizující oblast reprezentovanou pixlem. Tato hodnota vzniká integrací nebo průměrováním sledované veličiny přes plochu (objem) odpovídající pixlu. Jeho rozměr úzce souvisí s rozlišovací schopností přístroje (např. radiometru družice), jímž se sledovaná veličina měří.
Termín je poprvé doložen v r. 1965 v angličtině. Vznikl z angl.pix (varianty hovorového výrazu pics, vzniklého zkrácením slova pictures „obrázky“) a z první slabiky slova element „prvek“, doslova „prvek obrázků“.
angl: pixel; slov: pixel; něm: Bildelement n, Pixel n; rus: пиксель  1993-a3
podpořila:
spolupracují: