Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pixel
elementární část obrazových dat (základní obrazový prvek, ang. picture element) charakterizovaná svou polohou v rámci snímku. Digitální hodnota přiřazená pixlu vyjadřuje určitou veličinu (např. odrazivost nebo teplotu) charakterizující oblast reprezentovanou pixlem. Tato hodnota vzniká integrací nebo průměrováním sledované veličiny přes plochu (objem) odpovídající pixlu. Jeho rozměr úzce souvisí s rozlišovací schopností přístroje (např. radiometru družice), jímž se sledovaná veličina měří.
angl: pixel slov: pixel něm: Bildelement n, Pixel n rus: пиксель  1993-a3
podpořila:
spolupracují: