Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta stacionární
teor. model atmosférické fronty, která nemění svou polohu v prostoru. Vzduchové hmoty se pohybují přesně horizontálně bez výkluzných prvků po obou stranách frontálního rozhraní, rovnoběžně s ním, mají však vzájemně opačný směr pohybu. Reálné fronty nejsou stacionární, mohou být nanejvýš frontami kvazistacionárními.
angl: stationary front slov: stacionárny front něm: stationäre Front f fr: front stationnaire m rus: стационарный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: