Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

osa cyklony
čára, která spojuje středy cyklony v různých výškových hladinách. Je nakloněna proti směru horiz. teplotního gradientu, tj. do studeného vzduchu. Sklon osy cyklony je tím větší, čím je cyklona více termicky asymetrická. Někdy se užívá i termín výšková osa cyklony.
angl: axis of depression slov: os cyklóny něm: Achse des Tiefdruckgebietes f, Zyklonenachse f rus: ось депресии, ось циклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: