Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stav počasí
charakteristika především význačných atmosférických jevů na meteorologické stanici nebo v jejím dohledu v termínu pozorování. Při výskytu více jevů se jako stav počasí uvádí nejdůležitější jev, tj. nejvyšší kódové číslo z příslušné kódové tabulky. Pokud se v termínu pozorování nevyskytuje významný jev, považuje se za stav počasí vývoj vzhledu oblohy (změny vývoje oblačnosti) a výskyt atm. jevů v poslední hodině předcházející termínu pozorování. Údaje o stavu počasí se uvádějí ve zprávách SYNOP, SHIP, METAR aj. Viz též průběh počasí, počasí skutečné.
angl: present weather; slov: stav počasia; něm: aktuelles Wetter n, Wetterzustand m; rus: текущая погодa  1993-a3
podpořila:
spolupracují: