Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

blesk čárový
blesk vyskytující se nejčastěji mezi oblakem a zemí, jehož viditelná část kanálu blesku není rozvětvena.
angl: streak lightning slov: čiarový blesk něm: Linienblitz m rus: линейная молния fr: éclair rectiligne m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: