Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nálevka tropopauzy
trychtýř tropopauzy výrazné snížení tropopauzy tvarem připomínající nálevku, které vzniká nad hlubokou a málo pohyblivou cyklonou. Jedná se o proces, kdy se stratosférický vzduch dostává do troposféry. Obvykle se část tohoto vzduchu vrací do stratosféry a část zůstává v troposféře. Důležitý proces výměny plynů mezi dolní stratosférou a troposférou.
angl: tropopause folding; slov: lievik tropopauzy; něm: Tropopausentrichter m; rus: воронка тропопаузы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: