Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spektrofotometr Dobsonův
přístroj, který slouží k určení celkového množství ozonu ve vert. sloupci atmosféry se spodní základnou na zemském povrchu a s horní základnou na vnější hranici atmosféry. Dobsonův spektrofotometr umožňuje měřit absorpci slunečního záření v oblasti absorpčních čar O3 v ultrafialové části slunečního spektra. Z těchto měření se pak vypočítává celkový obsah ozonu v atmosféře. Tyto údaje slouží současně jako referenční data pro kontrolu správnosti výsledků ozonometrické sondáže, prováděné pomocí ozonových sond. Světová síť pro měření celkového ozonu pomocí Dobsonova spektrofotometru vznikla z iniciativy Světové meteorologické organizace, která ji metodicky řídí. 
angl: Dobson spectrophotometer slov: Dobsonov spektrofotometer něm: Dobson-Spektrophotometer n rus: спектрофотометр Добсона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: