Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemometr tlakový
anemometr pracující na principu Pitotovy trubice a využívající k měření rychlosti větru tlakové rozdíly, vyvolané na čidle proudícím vzduchem. Pro správnou orientaci vůči proudění bývá umístěn na návětrné straně větrné směrovky. V současnosti není tento princip provozně používán pouze např. v souvislosti s užitím univerzálního anemografu. Viz též anemometr Dinesův.
angl: pressure anemometer slov: tlakový anemometer něm: Druckanemometer n fr: anémomètre à tube de Pitot m rus: манометрический анемометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: