Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fronta přízemní
1. atmosférická fronta dosahující až na zemský povrch a projevující se tam ostrými změnami meteorologických prvků. Termín se používá jako protějšek fronty výškové;
2. atm. fronta nevelkého vert. rozsahu, obvykle do výšky 1 km až 3 km nad zemským povrchem. Viz též klasifikace atmosférických front.
angl: surface front; slov: prízemný front; něm: Bodenfront f; fr: front au sol m; rus: приземный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: