Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie obecná
syn. všeobecná – část klimatologie zabývající se obecnými zákonitostmi geneze klimatu a klimatických změn, vztahy mezi klimatickými faktory a jevy i mezi klimatickými prvky navzájem. Studuje také vlivy klimatu na ostatní složky přírodního prostředí. Viz též klimatologie regionální.
angl: general climatology slov: všeobecná klimatológia něm: allgemeine Klimatologie f rus: общая климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: