Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

transformace vzduchové hmoty dynamická
změna teplotních a vlhkostních charakteristik vzduchové hmoty především v důsledku subsidence vzduchu (zpravidla v anticyklonách). Projevuje se hlavně ve volné atmosféře, řidčeji zasahuje až k zemskému povrchu. Za dynamickou transformaci můžeme považovat i změny teploty a vlhkosti při výstupných pohybech vzduchu (typicky v cyklonách).
angl: dynamic air mass transformation slov: dynamická transformácia vzduchovej hmoty něm: dynamische Luftmassentransformation f rus: динамическая трансформация воздушной массы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: