Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

půlkruh nebezpečný
syn. polokruh nebezpečný – oblast tropické cyklony nad oceánem ležící na sev. polokouli vpravo (na již. polokouli vlevo) od její dráhy. Rychlost větru a výška mořských vln zde dosahuje vyšších hodnot než v opačném sektoru, neboť je dána součtem tangenciální rychlosti a rychlosti pohybu cyklony, do jejíž dráhy je navíc plavidlo hnáno. Pojem spadá do oboru meteorologické navigace a pochází z dob plachetnic.
angl: dangerous semicircle slov: nebezpečný polkruh něm: gefährlicher Halbkreis m rus: опасный полукруг  1993-a3
podpořila:
spolupracují: