Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nimbus
dnes již nepoužívané označení pro oblak, z něhož vypadávají atm. srážky. Název nimbus zavedl r. 1803 Angličan L. Howard pro jeden ze čtyř druhů oblaků své klasifikace, která se stala základem současné mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. V současné klasifikaci zůstal tento název zachován jen ve spojení cumulonimbus a nimbostratus.
angl: nimbus slov: nimbus něm: Nimbus m rus: дождевые облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: