Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice hydrostatické rovnováhy
syn. rovnice hydrostatická, rovnice statiky atmosféry základní – vztah vyjadřující závislost tlaku vzduchu p na vert. souřadnici z
pz=-gρ,
kde g značí velikost tíhového zrychlení, ρ hustotu vzduchu. Rovnice hydrostatické rovnováhy předpokládá existenci rovnováhy mezi vert. složkou síly tlakového gradientu a silou zemské tíže. Platí přesně pouze v atmosféře bez pohybu vůči Zemi. Viz též rovnice pohybová.
angl: equation of hydrostatic equilibrium slov: rovnica hydrostatickej rovnováhy něm: hydrostatische Gleichung f rus: уравнение гидростатического равновесия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: