Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

znečištění ovzduší
výskyt různých látek v ovzduší v takové koncentraci a po tak dlouhou dobu, že škodlivě působí na zdraví, popř. na pohodu lidí, na živé organismy nebo na neživé objekty. Důležitým kritériem znečištění ovzduší jsou právně stanovené imisní limity, které určují nejvýše přípustné koncentrace znečišťující látky v ovzduší. Jiné definice považují ovzduší za znečištěné, jestliže se jeho složení významně odchyluje od normálu tím, že obsahuje cizorodé příměsi. Viz též klimatologie znečištění ovzduší, hygiena ovzduší, zdroj znečišťování ovzduší, rozptyl příměsí v ovzduší, smog, měření znečištění ovzduší.
angl: air pollution, atmospheric pollution slov: znečistenie ovzdušia něm: Verunreinigung der Luft f, Luftverschmutzung f rus: атмосферное загразнение, загрязнение воздуха  1993-a2
podpořila:
spolupracují: