Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

insolace
množství přímého (v některých studiích i rozptýleného) slunečního záření, dopadající na jednotku vodorovné nebo nakloněné plochy za jednotku času. Insolace se vyjadřuje v jednotkách energie, obvykle MJ / m2 nebo v J / cm2. Ekvivalentem termínu je oslunění.
angl: insolation slov: insolácia něm: Einstrahlung f rus: инсоляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: