Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

katafronta
atmosferická fronta se sestupnými pohyby teplého vzduchu nad frontální plochou. Ke katafrontám patří horní části mnohých studených front, zejména studených front druhého druhu. Sklon katafronty je menší než sklon stacionární fronty, tangens úhlu sklonu katafronty je řádově 0,001. Viz též anafronta, sklon atmosférické fronty.
Termín zavedl švédský meteorolog T. Bergeron v letech 1934–1936. Skládá se z řec. κατά [kata] „pod“ (ve smyslu směr či pohyb dolů), a ze slova fronta.
angl: katabatic front, katafront; slov: katafront; něm: Katafront f; rus: катабатический фронт, катафронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: