Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

katafronta
atmosferická fronta se sestupnými pohyby teplého vzduchu nad frontální plochou. Ke katafrontám patří horní části mnohých studených front, zejména studených front druhého druhu. Sklon katafronty je menší než sklon stacionární fronty, tangens úhlu sklonu katafronty je řádově 0,001. Termín katafronta zavedl švédský meteorolog T. Bergeron v letech 1934–1936. Viz též anafronta, sklon atmosférické fronty.
angl: katabatic front, katafront slov: katafront něm: Katafront f rus: катабатический фронт, катафронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: