Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima přechodné
neurčité označení pro klima mezi dvěma odlišnými klimatickými typy, a to v daném měřítku, vyjádřeném kategorizací klimatu. V případě makroklimatu jde nejčastěji o pásmo mezi oblastmi se zřetelnou oceánitou a kontinentalitou klimatu, přičemž šířka tohoto pásma bývá vymezována pouze subjektivně. Z hlediska mikroklimatologie je přechodné klima vázáno na hranici aktivních povrchů výrazně odlišných fyz. vlastností (např. klima okraje lesa, jezerního břehu apod.).
angl: transition climate slov: prechodná klíma rus: переходный климат něm: Übergangsklima n  1993-b3
podpořila:
spolupracují: