Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona severopacifická
angl: North Pacific anticyclone; slov: severopacifická anticyklóna; něm: Nordpazifische Antizyklone f; fr: anticyclone du Pacifique Nord m; rus: северотихоокеанский антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: