Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj blesku vícenásobný
bližší označení pro blesk, který se skládá ze dvou nebo více dílčích výbojů blesku. Tvoří asi polovinu všech výbojů blesku mezi oblakem a zemí. Viz též výboj blesku jednoduchý.
angl: multiple-stroke lightning slov: viacnásobný výboj blesku rus: многократный разряд молнии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: