Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

blesk vícenásobný
blesk, který se skládá ze dvou nebo více dílčích výbojů. Tyto blesky tvoří asi polovinu všech blesků mezi oblakem a zemí. Viz též blesk jednoduchý.
angl: multiple-stroke lightning slov: viacnásobný blesk něm: Mehrfachblitz m rus: многократный разряд молнии  1993-b2
podpořila:
spolupracují: