Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

blesk vícenásobný
blesk, který se skládá ze dvou nebo více dílčích výbojů. Tyto blesky tvoří asi polovinu všech blesků mezi oblakem a zemí. Viz též blesk jednoduchý.
angl: multiple-stroke lightning; slov: viacnásobný blesk; něm: Mehrfachblitz m; rus: многократный разряд молнии  1993-b2
podpořila:
spolupracují: