Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

korekce družicových dat
potlačení či odstranění různých chyb a nepřesností měření přístroji na meteorologických družicích, případně cílená úprava některých jejich vlastností. Zahrnuje např. geometrické korekce, filtraci šumu, odstranění chybných dat, konverzi dat na určitou nominální polohu družice (u geostacionárních družic), aj.
angl: satellite data corrections slov: korekcie družicových údajov něm: Korrektur der Satellitendaten f rus: поправка (исправление) спутниковых данных  1993-a3
podpořila:
spolupracují: