Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima subarktické
Alisovově klasifikaci klimatu přechodné klimatické pásmo, kde v letní polovině roku převládá vzduch mírných šířek, v zimní polovině roku pak arktický vzduch. V Köppenově klasifikaci klimatu mu přibližně odpovídá nejchladnější část boreálního klimatu.
angl: subarctic climate slov: subarktická klíma něm: subarktisches Klima n rus: субарктический климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: