Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima subarktické
Alisovově klasifikaci klimatu přechodné klimatické pásmo, kde v letní polovině roku převládá vzduch mírných šířek, v zimní polovině roku pak arktický vzduch. V Köppenově klasifikaci klimatu mu přibližně odpovídá nejchladnější část boreálního klimatu.
angl: subarctic climate; slov: subarktická klíma; něm: subarktisches Klima n; rus: субарктический климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: