Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plocha izosterická
syn. hladina izosterická – v meteorologii plocha konstantního měrného objemu vzduchu. Je současně plochou izopyknickou. Viz též izostera, solenoidy izobaricko-izosterické.
angl: isosteric surface; slov: izosterická plocha; něm: isostere Fläche f; rus: изостерическая поверхность  1993-a2
podpořila:
spolupracují: