Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plocha izosterická
syn. hladina izosterická – v meteorologii plocha konstantního měrného objemu vzduchu. Je současně plochou izopyknickou. Viz též izostera, solenoidy izobaricko-izosterické.
angl: isosteric surface slov: izosterická plocha něm: isostere Fläche f rus: изостерическая поверхность  1993-a2
podpořila:
spolupracují: