Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teodolit registrační
optický pilotovací teodolit se zařízením, které umožňuje registraci hodnot azimutálního a výškového úhlu, popř. také časového údaje. Viz též měření pilotovací.
angl: recording theodolite; slov: registračný teodolit; něm: Registriertheodolit m; rus: самопишущий теодолит  1993-a2
podpořila:
spolupracují: