Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výškoměr
aneroid sloužící k barometrické nivelaci. Je vybaven stupnicí zkonstruovanou podle teor. závislosti poklesu tlaku vzduchu na nadm. výšce a je používán především v letecké dopravě. Naměřený tlak přepočítává na základě matematického modelu tzv. standardní atmosféry a zobrazuje v jednotkách výšky. Viz též hypsometr, nastavení výškoměru, opravy údaje výškoměru.
angl: pressure altimeter; slov: výškomer; něm: Höhenmesser m; rus: барометрический высотомер, высотомер-анероид  1993-a3
podpořila:
spolupracují: