Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bariéra klimatická
výrazná orografická překážka (vysoké, protáhlé pohoří), stojící v cestě obvykle převládajícímu větru a tvořící klimatický předěl mezi oblastí návětří a závětří. Velmi studené vzduchové hmoty jsou nuceny klimatickou bariéru obtékat. Výraznou klimatickou bariérou v Evropě je např. Skandinávské pohoří, které způsobuje poměrně vysokou kontinentalitu klimatu vých. Švédska a Finska. Viz též efekt návětrný, efekt závětrný.
angl: climatic barrier slov: klimatická bariéra něm: Klimascheide f fr: barrière orographique f rus: климатический барьер  1993-a2
podpořila:
spolupracují: