Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorie koalescenční
angl: coalescence theory; slov: koalescenčná teória; něm: Koaleszenztheorie f; rus: теория столкновений  1993-a1
podpořila:
spolupracují: