Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teorie koalescenční
angl: coalescence theory slov: koalescenčná teória něm: Koaleszenztheorie f rus: теория столкновений  1993-a1
podpořila:
spolupracují: