Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bouře
obecný termín pro jakékoliv výrazné vybočení (zesílení) přírodních jevů či prvků (nejen meteorologických) z normálu. V meteorologii jde např. o termíny konvektivní bouře, tropická bouře, prachová bouře, sněhová bouře, větrná bouře; mimo meteorologii jsou běžné např. termíny sluneční bouře, geomagnetická bouře, aj. Anglický ekvivalent storm se v angličtině používá také pro označení desátého stupně Beaufotovy stupnice větru (silná vichřice) a jako synonymum pro hlubokou cyklonu.
angl: storm slov: búrka rus: буря něm: Sturm m, Sturm m fr: tempête f  2014
podpořila:
spolupracují: