Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona řídicí
syn. cyklona centrální – cyklona, uvnitř které se formují jedna nebo více podružných cyklon. Řídicí cyklona je poměrně hlubokou a rozsáhlou frontální cyklonou zpravidla ve stadiu okludované cyklony, která mohla též postupně vznikat spojením několika cyklon. Řídicí cyklona se často vyskytuje nad určitou oblastí (např. u Islandu) po dobu až několika týdnů. Viz též cyklona kvazistacionární, stadia vývoje cyklony.
angl: primary cyclone, primary depression slov: riadiaca cyklóna něm: Zentralzyklone f fr: cyclone principal m, dépression principale f rus: главный циклон, первичная депресия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: