Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram Ambleův
diagram s kosoúhlými souřadnicovými osami T, –ln p do tlakové hladiny 500 hPa a osami T, –p nad hladinou 500 hPa (T je teplota vzduchu, p tlak vzduchu). Autorem diagramu je O. Amble. Používá se při vyhodnocování aerol. údajů naměřených v zemské atmosféře; patří k méně rozšířeným termodynamickým diagramům.
angl: Amble diagram slov: Ambleov diagram něm: Amble-Diagramm n rus: диаграмма Амбля fr: diagramme d'Amble m, diagramme à axes obliques m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: