Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proces klimatogenetický
angl: climagenetic process slov: klimatogenetický proces něm: klimagenetischer Prozess m rus: климатообразующий процесс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: