Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proces klimatogenetický
angl: climagenetic process slov: klimatogenetický proces rus: климатообразующий процесс něm: klimagenetischer Prozess m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: