Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proces klimatogenetický
angl: climagenetic process; slov: klimatogenetický proces; něm: klimagenetischer Prozess m; rus: климатообразующий процесс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: