Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atlas podnebí
angl: climatological atlas slov: atlas podnebia něm: Klimaatlas m fr: atlas climatique m rus: климатический атлас  1993-a3
podpořila:
spolupracují: