Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atlas podnebí
angl: climatological atlas slov: atlas podnebia něm: Klimaatlas m rus: климатический атлас fr: atlas climatique m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: