Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta
Termín zavedla norská meteorologická škola. Poprvé je doložen v článku V. Bjerknese z r. 1920, a to jako součást termínu polární fronta. Byl přejat z lat. frons (gen. frontis) „čelo, přední část, předek“.
angl: front slov: front něm: Front f fr: front m rus: фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: