Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva D
vrstva v ionosféře, jež působí občas změny v podmínkách šíření krátkých a velmi krátkých rádiových vln. Vyskytuje se ve výšce zhruba 50 až 80 km (podle jiných autorů 70 až 90 km). Obvykle není charakterizována výraznějším lokálním maximem ve vert. profilu koncentrace el. nabitých částic, a její občasné vytváření zpravidla souvisí s náhlým zvýšením sluneční činnosti. Pojmenování vrstvy pochází od F. Appletona.
angl: D-layer slov: D-vrstva něm: D-Schicht f rus: слой D  1993-a3
podpořila:
spolupracují: