Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

útlum rychlosti větru
zmenšení rychlosti větru v mezní vrstvě atmosféry způsobené drsností povrchu, terénními tvary, zástavbou, porostem apod. Vyjadřuje se obvykle tzv. relativní rychlostí, což je poměr mezi skutečnou rychlostí proudění a rychlostí netlumeného proudění ve vhodně zvolené hladině, zpravidla na horní hranici mezní vrstvy atmosféry.
angl: attenuation of wind slov: útlm rýchlosti vetra něm: Rückgang der Windgeschwindigkeit m rus: затухание скорости ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: