Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj zpětný
stadium blesku, které nastává střetem vůdčího výboje se vstřícným výbojem. Nastává při něm neutralizace el. nábojů, která probíhá kanálem blesku, vytvořeným propojením drah vůdčího a vstřícného výboje. V elektrotechnické literatuře se v této souvislosti vyskytuje též označení hlavní výboj blesku, neboť se zde projevují největší účinky blesků na blízká elektrická zařízení.
angl: return streamer, return stroke slov: spätný výboj něm: Rückentladung f rus: вoзвратный стример, вoзвратный удар  1993-a3
podpořila:
spolupracují: