Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradoden
syn. graden.
Termín se skládá z lat. gradus „krok, stupeň, schod“ (srov. grád, gradace, retrográdní) a slova den.
slov: dennostupeň fr: degré jour m, degré jour unifié (DJU) m rus: градусо-день  1993-a1
podpořila:
spolupracují: