Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradoden
syn. graden.
slov: dennostupeň rus: градусо-день fr: degré jour m, degré jour unifié (DJU) m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: