Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mamma
(mam) – jedna ze zvláštností oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Má tvar zaoblených výběžků podoby prsů, které visí na spodní straně oblaku. Vyskytuje se u druhů cirrus, cirrocumulus, altocumulus, altostratus, stratocumulus a nejčastěji cumulonimbus.
Termín je přejat z lat. mamma „prs, vemeno“.
angl: mamma; slov: mamma; něm: mamma; rus: вымеобразные облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: