Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

autokonvekce
angl: autoconvection slov: autokonvekcia něm: Autokonvektion f rus: автоконвекция fr: gradient thermique autoconvectif m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: