Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

autokonvekce
teoretický koncept konvekce, k níž by docházelo v podmínkách extrémní vertikální instability atmosféry při inverzi hustoty vzduchu, kde velikost vert. teplotního gradientu přesahuje velikost autokonvekčního gradientu.
Termín se skládá z řec. αὐτός [autos] „sám, sám od sebe“ a ze slova konvekce. To naznačuje spontánní vznik konvekce, k němuž však ve skutečnosti stačí, aby velikost vert. teplotního gradientu překročila jen hodnotu adiabatického teplotního gradientu.
angl: autoconvection slov: autokonvekcia něm: Autokonvektion f fr: autoconvection rus: автоконвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: